Integritetspolicy

Ditt namn, e-postadress, adress och telefonnummer (om du anger det) kommer att sparas av oss när du gör en beställning.
Vi följer bokföringslagen och sparar alla gjorda beställningar 7 år tillbaka i tiden. Därefter raderas all historik och uppgifter.

E-postmeddelanden och meddelanden som kommer in till oss via formulär på vår hemsida sparas max i 1 år, därefter raderas dessa.

Om du skapar ett användarkonto hos oss kommer det att raderas efter 1 års inaktivitet.
Det innebär att om det var över ett år sedan du gjorde en beställning raderas kontot.

Du kan när som helst begära ett utdrag från oss angående vilka uppgifter vi har sparade om dig som kund.
Du kan även begära att vi raderar samtliga dina uppgifter.

Kontakta oss på info@motorboken.se